Amerika'da Çalışmak: Veri Bilimciliği - Genelci (Generalist)

Veri bilimciliği dijital olarak toplanmış veri kümelerinin, işlenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi, özetlenmesi; modellenmesi ile uğraşır. Bu yöntemler kullanılarak sistemlerin performanslarının ölçülmesi ya da bu sistemlerin doğalarının ya da gösterdikleri davranışların tanımlamaya ve anlamaya çalışır ve iş problemleri için veriye dayanan çözümler geliştirirler. Veri bilimcileri çoğunlukla istatistik, matematik, mühendislik, bilgisayar ve ekonomi lisans eğitiminden gelirler.

Veri bilimciliği 2010 yıllarında çok popüler bir meslek haline geldi. Çok geniş bir yelpazede değişik işleri ve görevleri kapsayan bir meslek olması nedeniyle çeşitli örneklerle daha iyi anlaşılabilir.

Devamını okumak için

Amerika'da Çalışmak Veri Bilimciliği - Genelci (Generalist) 2020-08-21