Amerika’da Çalışmak — Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisleri insan, üretim, lojistik, finans faktörlerinin etkileşim halinde olduğu kompleks sistemlerin tasarlanması ve iyileştirilmesiyle uğraşırlar. Bu tanım genelde endüstri mühendisleri dışındaki kişilere pek faydalı olmaz. Bu nedenle bazı örneklerle destekeleyelim.

Endüstri mühendisleri

Bunlar sadece birkaç örnek. Görüldüğü üzere endüstri mühendislerinin çalışabildiği sektörler oldukça geniş.

Örnek proje: Değişik yerlerdeki uçak ve personel kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak bir uçuş çizelgesi çıkarmak. Lineer ve kesikli modelleme başvurulan yöntemlerden birisi olabilir.

Aranan Özellikler:

Endüstri mühendisliğinde başarıya en çok katkı sağlayan özellik sistemler içindeki alışveriş ilişkisi (tradeoff) olan faktörleri doğru analiz edip bunu matematiksel, finansal ya da yazılımsal olarak modelleyebilmektir. Bu tip modellerin geliştirilmesinde faktörlerin hangilerinin baskın olduğu hangilerinin ihmal edilebileceğini iyi analiz edip modelleri olabildiğince basit tutmak gerekir. Bu iki özelik de lisans ya da lisans üstü eğitimde işlenen derslerden farklı olarak ancak gerçek sistemlerde tecrübe ve iyi yol göstericiler sayesinde kazanılır.

Bir başka özellik ise genel bilgisayar kodlama dillerine ya da endüstri mühendisliğine özel modelleme yazılımlarına hakimiyet ve bunları kullanarak karar süreçlerini destekleyecek modeller geliştirebilmektir. Burda hangi dilin ya da modelleme aracınının kullanıldığından çok bu modelleri hızlı bir şekilde ve bir çok değişik kararın denenebileceği ya da en iyiye yaklaşan kararların otomatik olarak hesaplanabileceği şekilde geliştirmektir.

Bir çok endüstri mühendisi modellerini ya da eniyileme yazılımlarını prototip olarak geliştirip yazılım ya da elektronik mühendisleriyle isbirliği içinde kullanılır hale getirir. Ama hem prototip olarak model geliştirebilen hem de bu modelleri kodlama ve sistemin gerçek sistemlerde kullanılma sorumluluğunu alabilen endüstri mühendisleri meslekte en çok aranan kişilerdir.

İşin İncelikleri

Endüstri mühendislerinin başarılı olabilmesi için en önemli özelliklerden birisi sistem analizidir. Sitemlerin kritik faktörlerinin ödünleşme ilişkilerini iyi bir şekilde tanımlamak ve kritik olmayan faktörler için basitleştirmelere gitmek çözülmez problemleri çözülebilir, zor problemleri basit hale getirir. Bunun için problemin tanımlandığı alt sistemle birlikte bu sistemin yan ve üst sistemle olan ilişkilerini anlamak ve tümünün sistemin üst kademe amaçlarına etki ettiğini analiz etmek gerekir. Örneğin bir taşıma sisteminde araçların verimliliğini arttırmak için tanımlanan bir proje yan bir sistem olan envanteri kontrolünü etkileyebilir. Envanter kontrolü de sistemin daha üst amaçları olan servis kalitesi, müşteri memnuniyeti ve satış trendlerine olumlu ya da olumsuz etki edebilir.

Zorlukları

Endüstri mühendisliği problemleri başlangıçta çoğunlukla iyi tanımlanmamıştır. Problemi ve sınırlarını tanımlamak çoğu zaman problemi çözecek ekibe düşer. Ayrıca çoğu problem birden fazla şirket içi bölümün süreçlerini ırgalayabilir. Bu belirsizlik ve bir dolu değişik bölümü yapıcı şekilde bir araya getirmek zorunluluğu bu mesleğin en zor yanlarından birisidir.

Amerika’da Çalışmak — Endüstri Mühendisliği 2020-08-20